bbin糖果派对,bbin糖果派对注册送

浙金●汇城196号集合资金信托计划(第五期)设立公告

时间:2021-04-29

尊敬的委托人/受益人:

  我公司发行的“浙金?汇城196号集合资金信托计划”第五期已于2021年4月28日设立。

      特此公告。  


                                                                                                                    bbin糖果派对_bbin糖果派对注册送

 2021年4月29日